به پرتال رسمی شهرداری علی آباد کتول خوش آمدید

فهرست موضوعات

تابلو اعلانات

فرمهای الکترونیکی

حدیث روز

اوقات شرعی

مسئول واحد حراست

نام و نام خانوادگی: علی عینلی سمت: مسئول واحد حراست تحصیلات:  سوابق : 


 • تاریخ : 28.01.1395
 • بازدیدها : 451
 • کد خبر : 457
ادامه مطلب
مسئول واحد حراست

مسئول واحد آتش نشانی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم زنگانه سمت:  مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی تحصیلات:


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 554
 • کد خبر : 325
ادامه مطلب
مسئول واحد آتش نشانی

مسئول واحد فضای سبز

نام و نام خانوادگی: سید ایوب حسینی سمت:  مسئول واحد فضای سبز تحصیلات: كارشناس 


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 524
 • کد خبر : 324
ادامه مطلب
مسئول واحد فضای سبز

مسئول واحد خدمات شهر

نام و نام نام خانوادگی: ابوذر شکی نام پدر : تاریخ تولد : محل تولد :  سمت : سوابق شغلی :


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 635
 • کد خبر : 323
ادامه مطلب
مسئول واحد خدمات شهر

مسئول واحد تاسیسات

نام و نام نام خانوادگی: مهدی بالارستاقی نام پدر : تاریخ تولد : محل تولد :  سمت : سوابق


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 568
 • کد خبر : 322
ادامه مطلب
مسئول واحد تاسیسات

مسئول واحد نوسازی

نام و نام خانوادگی: محسن کتولی سمت:  مسئول واحد نوسازی تحصیلات: كارشناس مهندسی


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 485
 • کد خبر : 320
ادامه مطلب
مسئول واحد نوسازی

مسئول واحد کامپیوتر و اداری

نام و نام خانوادگی: اکرم شکی سمت:  مسئول واحد کامپیوتر و اداری  تحصیلات:


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 537
 • کد خبر : 319
ادامه مطلب
مسئول واحد کامپیوتر و اداری

مسئول واحد روابط عمومی

  نام و نام خانوادگی:  سمت:  مسئول واحد روابط عمومی تحصیلات:  سوابق


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 593
 • کد خبر : 318
ادامه مطلب
مسئول واحد روابط عمومی

مسئول واحد عمران

          نام و نام خانوادگی: جواد نعمتی سمت: مسئول واحد عمران


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 607
 • کد خبر : 316
ادامه مطلب
مسئول واحد عمران

دبیر کمیسیون ماده صد

نام و نام خانوادگی: سید علی اکبر بیرجندی سمت: کارشناس و دبیر کمسیون ماده 100


 • تاریخ : 21.05.1394
 • بازدیدها : 487
 • کد خبر : 315
ادامه مطلب
دبیر کمیسیون ماده صد
1 2