پرچم ایران
سال جهش تولید
عملیات عمرانی احداث جدول  جمع اوری ابهای سطحی گلستان ۳ در محله شهید عباس زنگانه توسط شهرداری علی آباد کتول

عملیات عمرانی احداث جدول جمع اوری ابهای سطحی گلستان ۳ در محله شهید عباس زنگانه توسط شهرداری علی آباد کتول

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : اخبار شهرداری / واحد عمران
عملیات عمرانی احداث جدول جمع اوری ابهای سطحی گلستان ۳ در محله شهید عباس زنگانه توسط شهرداری علی آباد کتول
بازدید شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر به اتفاق دکتر لشکربلوکی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان از محل احداث پل ورودی ورزشگاه شهید علی ابادی

بازدید شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر به اتفاق دکتر لشکربلوکی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان از محل احداث پل ورودی ورزشگاه شهید علی ابادی

تاریخ : نویسنده : کارشناس 1 موضوع : اخبار شهرداری / واحد عمران
بازدید شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر به اتفاق دکتر لشکربلوکی عضو هیات علمی دانشگاه گلستان از محل احداث پل ورودی ورزشگاه شهید علی ابادی و ۲۰ متری جنوب پل نوده. در این بازدید مقرر شد طی قراردادی بین شهرداری علی اباد کتول و دانشگاه گلستان ( دانشکده فنی و مهندسی) ، مطالعات و طراحی این دو پل بتنی جهت اجرا در اسرع وقت انجام شود.
آغاز تعریض فضاهای آموزشی واقع در خیابان منوچهری توسط شهرداری علی آباد کتول .پس از توافق شهرداری و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص تعریض مدارس واقع در ضلع غربی خیابان منوچهری و سیر مراحل قانونی عملیات تعریض آغاز شد.

آغاز تعریض فضاهای آموزشی واقع در خیابان منوچهری توسط شهرداری علی آباد کتول .پس از توافق شهرداری و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص تعریض مدارس واقع در ضلع غربی خیابان منوچهری و سیر مراحل قانونی عملیات تعریض آغاز شد.

آغاز تعریض فضاهای آموزشی واقع در خیابان منوچهری توسط شهرداری علی آباد کتول .پس از توافق شهرداری و آموزش و پرورش شهرستان در خصوص تعریض مدارس واقع در ضلع غربی خیابان منوچهری و سیر مراحل قانونی عملیات تعریض آغاز شد.