به پرتال رسمی شهرداری علی آباد کتول خوش آمدید

فهرست موضوعات

تابلو اعلانات

فرمهای الکترونیکی

حدیث روز

اوقات شرعی

رئیس شورا

حسن صداقت نام پدر : علی اکبر  تاریخ تولد : 1335 محل تولد : علی آباد کتول سمت در شورا :


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 1664
 • کد خبر : 8
ادامه مطلب
رئیس شورا

نائب رئیس شورا

ابوالفضل پاکدامن نام پدر : ابراهیم تاریخ تولد : 1354 محل تولد : علی آباد کتول سمت در شورا : نائب


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 1565
 • کد خبر : 6
ادامه مطلب
نائب رئیس شورا

عضو شورا

غلامرضا حاتمی نام پدر : تیمور تاریخ تولد : 1355 محل تولد : علی آباد کتول سمت در شورا : رئیس


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 1584
 • کد خبر : 9
ادامه مطلب
عضو شورا

سخنگو شورا

داوود خاتمی نام پدر : علی  تاریخ تولد : 1349 محل تولد : علی آباد کتول سمت در شورا :


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 1697
 • کد خبر : 12
ادامه مطلب
سخنگو شورا

عضو شورا

سید محمد حسینی نام پدر : اسمعیل - تاریخ تولد : 1355 محل تولد : علی آباد کتول سمت در شورا : خزانه


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 1502
 • کد خبر : 10
ادامه مطلب
عضو شورا

عضو شورا

  ابراهیم علی آبادی نام پدر : صفر تاریخ تولد : 1339 محل تولد : علی آباد کتول سمت در شورا :


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 1465
 • کد خبر : 11
ادامه مطلب
عضو شورا

عضو شورا

فائزه رضایی نام پدر : مجید تاریخ تولد : 1361 محل تولد : گرگان سمت در شورا : منشی تحصیلات وتخصص :


 • تاریخ : 03.04.1393
 • بازدیدها : 2055
 • کد خبر : 13
ادامه مطلب
عضو شورا