به پرتال رسمی شهرداری علی آباد کتول خوش آمدید

» » آگهی مزایده حضوری پژو پارس ، پژو 405 و سمند Lx شهرداری علی آباد کتول

امروز : پنج شنبه ، 28 تیر 1397

فهرست موضوعات

تابلو اعلانات

فرمهای الکترونیکی

حدیث روز

اوقات شرعی

آگهی مزایده حضوری پژو پارس ، پژو 405 و سمند Lx شهرداری علی آباد کتول

دسته بندی : اخبار سایت, واحد موتوری, واحد روابط عمومی | توسط : aslani | تاریخ : 26-11-1396, 08:35

آگهی مزایده حضوري (حراج)
96 شوراي محترم اسلامی /10/ شهرداري علی آباد کتول با استناد مجوز شماره 1113 مورخ 30
یک دستگاه پژو 405 و یک دستگاه سواري سمند ،ELX شهر ، در نظر دارد یک دستگاه پژو پارس
را با شرایط مشروحه ذیل به فروش برساند : LX
* شرایط مزایده :
-1 متقاضیان می توانند از موارد مزایده در شهرداري بازدید به عمل آورند 0
ردیف شرح دستگاه
مدل
یاتاریخ
خرید
شماره موتور وضعیت سند
(برگه فروش)
وضعیت
بیمه نامه
وضعیت
خودرو
قیمت پایه
کارشناسی بریال
سپرده شرکت
درمزایده بریال
97 سالم و /05/ 12690004273 1390 دارد 29 ELX ١ پژو پارس
225/000/ آمده به کار 000 11/250/000
٢ پژو 405
97/05/ (دو گانه سوز) 12489078979 1389 دارد 02
سالم و
160/000/ آمده به کار 000
8/000/000
97 سالم و /05/ 12489044497 1389 دارد 12 LX ٣ سمند
170/000/ آمده به کار 000 8/500/000
2 - شرکت کنندگان درمزایده می بایست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقدبه عنوان سپرده شرکت درمزایده به حساب
سپرده پیمانکاران بشماره حساب 0105779476005 بانک ملی بنام شهرداري واریز نمایند، سپرده مزبور پس از
تحویل کامل مورد مزایده مسترد میگردد .
3 - برنده مکلف است کل مبلغ مورد مزایده را ظرف مدت 72 ساعت نقداً به حساب شهرداري واریزنماید . چنانچه
برنده مزایده ظرف مهلت مقرر ، کل مبلغ پیشنهادي را به حساب شهرداري واریز ننماید یا از انجام معامله
خودداري نماید، بعنوان انصراف تلقی و سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و معامله با نفرات بعدي صورت خواهد
گرفت. سپرده برندگان اول تا سوم تاتسویه حساب کامل نفر اول نزد شهرداري نگهداري خواهد شدودر صورت
انصراف هریک سپرده وي به نفع شهرداري ضبط وبا نفر بعدي قرارداد منعقد خواهد شد.
4 - هزینه هاي دولتی از جمله عوارض ، مالیات وهزینه هاي نقل و انتقال و کارشناسی و درج آگهی ومالیات برارزش
افزوده و... در حد مقررات به عهده برندگان حراج خواهد بود 0
5 - کلیه بدهی هاي خودرو وعوارض شهرداري وعدم خلافی تا زمان فروش به عهده شهرداري میباشد.
6 - شهرداري در رد یا قبولی یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد .
7 - تحویل خودرو فقط بنام شخص برنده در مزایده مقدور خواهد بود و متقاضی می بایستی از لحاظ قانونی ( سن ،
ملیت و ... ) حائز شرایط باشد ، و اسناد مالکیت فقط به نام برنده در مزایده منتقل خواهد شد .
8 - برنده مزایده می بایست حداکثر هفت روز از تاریخ تحویل خودرو( با ارائه تعهد محضري) نسبت به انتقال سند
اقدام نماید و پس از این مدت هزینه هاي مرتبط طبق مقررات از وي اخذ خواهد شد و عواقب عدم انتقال سند
بعهده خریدار است که پس از طی مراحل قانونی ، برنده نسبت به انتقال خودرو از پارکینگ شهرداري اقدام نماید.
9 - تعویض پلاك خودروهاي خریداري شده منوط به اخذ معاینه فنی از مراکز مجاز معاینه میباشد وبرنده موظف است
جهت انتقال مالکیت خودروي خریداري شده نسبت به انجام مراحل قانونی طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.
017 34222525- -10 متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با امور قراردادها شهرداري به شماره هاي 6
داخلی 229 تماس حاصل فرمایند.
1396 در محل شهرداري با حضور اعضاي کمیسیون /11/ -11 مراسم مزایده راس ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 29
عالی معاملات شهرداري و شرکت کنندگان انجام خواهد شد .
ابوذر اسفندیاري پور
شهردار علی آباد کتول
1396/11/ 1396 - انتشار دوم: 23 /11/ انتشار اول : 15

آگهی مزایده حضوری پژو پارس ، پژو 405 و سمند Lx شهرداری علی آباد کتول

 

آگهی مزایده حضوری پژو پارس ، پژو 405 و سمند Lx شهرداری علی آباد کتول

 


بازگشت «

تگهای مطلب :

بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .

نظرات :

شما می توانید نظر خود را در مورد مطلب «آگهی مزایده حضوری پژو پارس ، پژو 405 و سمند Lx شهرداری علی آباد کتول» بنویسید ؛ نظرات پس از تأیید مدیریت منتشر می شوند.

نام شما :*
ایمیل شما :
نظر شما :
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
پرسش :
آبشار کبودوال در کدامیک از شهرهای استان گلستان قرار دارد ؟
پاسخ :*