اطلاعات تماس


ردیف
نام نهاد - سازمان
تلفن
نمابر
آدرس
1
شهرداری

34222525 - 017
34232525 - 017
34232526 - 017
34226881 - 017
34236881 - 017

34222527 - 017
استان گلستان ، شهرستان علی آباد کتول - خیابان امام رضا (ع) ، روبروی مصلی نماز جمعه
2
دفتر شهردار
34224141 - 017
34232527 - 017

3
شورای اسلامی شهر علی آباد کتول
34248501 - 017

استان گلستان ، شهرستان علی آباد کتول - میدان ولایت ، برج سرمایه طبقه 4
4
سازمان حمل و نقل
34233737 - 017

استان گلستان ، شهرستان علی آباد کتول ، خیابان سی متری جنوبی ، جنب آتش نشانی

آتش نشانی
125

استان گلستان ، شهرستان علی آباد کتول ، خیابان سی متری جنوبی